Giờ làm việc

 Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 sáng – 21:00 tối
Thứ bảy & Chủ nhật: 10:00 sáng – 11:00 tối